ARTWORKET

Klimatengagemang

Vi städar efter oss.

Porträtt My Pet leveranser har ett koldioxidavtryck. Därför stödjer vi avancerade företag som avlägsnar kol från luften.

Tillsammans har deltagande företag...

  • Tog bort mer än tusentals ton kol från atmosfären
  • Tillhandahöll koldioxidneutral frakt för mer än miljoner beställningar

Så här fungerar det: För varje beställning vi tar emot används en formel för att beräkna de uppskattade fraktutsläppen. Baserat på dessa uppskattningar går en del av våra intäkter till koldioxidutsläppsföretag som har granskats av forskare från vetenskapsmän. Koldirekter . Dessa företag använder pengarna för att ta bort hur mycket kol som våra försändelser har skapat. Eventuella extra medel går till vidareutveckling av kolavskiljningstekniker.

Låt oss träffa några av företagen som tar bort kol från himlen.

Gräsrotskol

Förhandsgranskning av video är inte tillgänglig i editorn.
Grassroots Carbon hjälper ranchägare att ändra markförvaltningspraxis för att förbättra mark och ekologisk hälsa. som fångar och lagrar mer kol i marken.

DroneSeedName

Drones over a forest
DroneSeed reforests mark drabbad av brand genom att kombinera äldre metoder med ny teknik för att minska den ökande förlusten av skogar på grund av klimatförändringar.